Navigace

Obsah

O obci

lokaceczObec Zdětín s více než 500 obyvateli se nachází ve Středočeském kraji v okrese Mladá Boleslav, 2 kilometry severozápadně od Benátek nad Jizerou v nadmořské výšce 252 metrů a je členem Svazku obcí Dolního Pojizeří. Katastrální rozloha je 792 ha.

První písemné zprávy o obci jsou již z roku 1189. Bývalá desková država s tvrzí byla v držení Johanitů. V husitské době pak v držení Václava Myšky z Hrádku, jenž doprovázel Husa do Kostnice. Později Zdětín císař Zikmund zastavil Janovi z Kunvaldu na Dražicích.

Dominantou obce je gotický kostel Všech Svatých, zapsaný jako kulturní památka. První zmínka o kostele pochází z roku 1260. Jeho oltář pochází z roku 1682. Při restaurování byly na zdech objeveny freskové malby ze 14. století. Vedle kostela se nachází Pomník obětem I. a II. světové války. Další významnou stavbou je budova "Staré školy" postavená v roce 1867. Peníze na tuto školu byly získány sbírkou od občanů Zdětína a Sedlce. V severní části obce u silnice na Chotětov se nachází naleziště z doby bronzové.

kostel_zdetinV obci provozuje činnost několik soukromých subjektů, z nichž nejznámější je Družstvo cementářů, které vyrábí široký sortiment výrobků z betonu. Dále pak firmy Bizett (výroba dopravního značení), Air Design (automobilové doplňky), Skana (výroba školního a kancelářského nábytku), Metalcentrum (výkup kovů) nebo pila. V obci hospodaří také drobní soukromí zemědělci. Na poskytování služeb občanům se podílí prodejna smíšeného zboží, hospoda, klubovna ve sportovním areálu, kadeřnictví, knihovna a školka. Velmi dobré je i autobusové spojení do Benátek nad Jizerou a Mladé Boleslavi. 1,5km je vzdálena železniční stanice Zdětín u Chotětova na trase Praha-Turnov. V celé obci je vodovod a kanalizace, většina je také pokryta bezdrátovým připojením k internetu technoligií Wi-Fi.

minizaciAktivní v obci jsou i místní organizace. Mezi největší patří FK Zdětín, který má tři mládežnická družstva a mužstvo dospělých. Fotbalový klub navazuje na Tělovýchovnou jednotu, dříve Sokol. V roce 1968-1970 byl vybudován nový sportovní areál s fotbalovým hřištěm, postupně rozšířeným o tenisový kurt, dětské hřiště, parkoviště a klubovnu s občerstvením pro 80 osob. Jednou z nejstarších organizací je Myslivecké sdružení (s chatou pro 50 osob) působící na rozloze 1550 ha a Sbor dobrovolných hasičů s více než 120-ti letou historií. Největší úspěchy mají však místní chovatelé, kteří se pravidelně zúčastňují místních, národních i mezinárodních výstav, odkud vozí řadu ocenění. Svoje místo v obci má i Český svaz žen a Červený kříž.

Obec společně s organizacemi zajišťují kulturní a společenské akce, které často probíhají právě ve sportovním areálu a v jeho klubovně. Pravidelně se konají maškarní a country zábavy, pálení čarodějnic s průvodem po obci, Dětský den s cestou pohádkovým lesem, turnaj v minikopané, rybářský závod, mikulášská zábava, "Terra cup" nebo turnaj v mariáši. Pro sportovní vyžití slouží veřejnosti přístupný sportovní areál. Milovníky cykloturistiky potěší cyklostezka podél řeky Jizery, napojená na nově vybudovanou cyklostezku procházející obcí Zdětín (v délce 4 km), jež bude v budoucnosti prodloužena až na Kokořínsko.

V poslední době se rozrůstá výstavba rodinných domů, což působí příznivě na růst počtu trvale hlášených obyvatel, kteří se aktivně zapojují do kulturního a sportovního života. Proto se připravují další pozemky pro výstavbu. Kladem obce je nejen blízkost dálnice a železniční tratě, ale hlavně poloha, která splňuje představy všech, co chtějí bydlet blízko přírody a současně využívat výhod velkých měst (Mladá Boleslav 20 minut a Praha 35 minut).