27.10.2014 15:03

VEŘEJNÁ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA

Ustavující schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná ve středu 5. 11. 2014 od 18:00 hodin v klubovně na hřišti.

Program:

  1. Zahájení
  2. Hodnocení průběhu voleb do zastupitelstva obce
  3. Volba starosty a místostarosty
  4. Různé
  5. Diskuse
  6. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět