17.05.2010 20:34

Ve Zdětíně se bude opět stavět, územní plán obce je na světě

Zájemcům o stavební parcely ve Zdětíně se blýská na lepší časy. Zastupitelstvo totiž na svém zasedání dne 12.5.2010 schválilo konečnou podobu územního plánu.

Po tříleté přestávce od roku 2007, kdy začal platit nový stavební zákon, podle něhož již obcím nestačí pro plánování vlastního rozvoje jednodušší urbanistická studie, tak opět mohou ožít plány například na realizaci výstavby v prostorách bývalého teletníku, na svahu k cyklostezce, nebo další ulice za hřištěm.

Opatření obecné povahy č.1/2010 - Územní plán (71,5 kB)

            Příloha č.1 - Základní členění (2,1 MB)

            Příloha č.2 - Hlavní výkres (2,2 MB)

            Příloha č.3 - Veřejná infrastruktura (2,5 MB)

            Příloha č.4 - Koordinační výkres (2,1 MB)

            Příloha č.5 - Širší vztahy (527,7 kB)

            Příloha č.6 - Vyhodnocení ZPF a PÚPF (2,2 MB)

JP

—————

Zpět


Co je územní plán?

  • Územní plán je druh studie, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. V Česku je územní plán vyhotovován na základě stavebního zákona 183/2006 Sb, má formu opatření obecné povahy a vydává ho zastupitelstvo obce.
  • Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvalé udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.