15.11.2010 22:19

Ustanovující schůze rozhodla o křesle starosty a místostarosty

Na ustanovující schůzi zastupitelstva, která se konala dne 10. 11. 2010 od 18:00 hodin v klubovně na hřišti, byl zvolen na základě veřejné volby nový starosta a místostarosta v naší obci pro další čtyřleté volební období 2010 - 2014.

 

Starosta: František Němeček

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel hlasování, proti 0

Místostarosta: Aleš Fabián

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel hlasování, proti 0

 

Členové zastupitelstva: Jindřich Vesecký, Jiří Procházka, Lenka Švarcová, Ivana Macháčková, Petr Dvorský, Lubomír Roudnický, Miroslav Matuna

 

JP

—————

Zpět