04.10.2010 20:32

Svoz nebezpečného odpadu

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru se uskuteční v sobotu 23.10.2010 od 8:00 do 8:30 ve Zdětíně na návsi.

Občané mohou bezplatně předat pracovníkům svozové firmy následující odpad:

  • nebezpečný odpad - oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky atd.
  • elektrospotřebiče - lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče (jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní (bez všech komponent nejsou využitelné, tudíž patří do objemného odpadu)
  • pneumatiky - od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (s disky, traktorové atd) nebudou převzaty!
  • azbestový odpad - pouze v omezeném množství

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) - nejedná se o nebezpečný odpad.

 

—————

Zpět