07.12.2011 12:40

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná dne 19. 12. 2011 od 19,00 hodin v zasedací místnosti ve "Staré škole".

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola plánu činnosti 2011

3) Zpráva hospodářky

4) Různé

5) Diskuse

6) Usnesení a závěr

František Němeček

starosta obce

—————

Zpět