21.06.2012 08:27

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná dne 27. 6. 2012 od 19:00 hodin v zasedací místnosti ve "Staré škole".

Program:

1/ Zahájení

2/ Kontrola plánu činnosti za první pololetí 2012

3/ Schválení závěrečného účtu 2011

4/ Změny rozpočtu - rozdělení hospodářského výsledku

5/ Projednání dotace

6/ Různé

7/ Diskuse

8/ Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

 

—————

Zpět