17.10.2012 16:27

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná dne 29. 10. 2012 od 19:00 hodin v zasedací místnosti ve "Staré škole".

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plánu činnosti za 1-9 2012
  3. Rozpočtové opatření
  4. Prodej pozemků
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět