09.08.2012 15:02

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná dne 13. 8. 2012 od 19:00 hodin v zasedací místnosti ve "Staré škole".

Program:

  1. Zahájení
  2. Výběrové řízení "Revitalizace parku Drážka"
  3. Projednání nájemní smlouvy - byt č.p. 40
  4. Diskuse
  5. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět