05.03.2012 16:48

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná dne 19. 3. 2012 od 19,00 hodin v zasedací místnosti ve "Staré škole".

Program: 1/ Zahájení

                2/ Projednání rozpočtu na rok 2012

                3/ Různé

                4/ Diskuse

                5/ Usnesení a závěr

 

František Němeček, starosta obce

 

 

—————

Zpět