15.02.2012 16:20

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná dne 29. 2. 2012 od 19,00 hodin v zasedací místnosti ve "Staré škole".

   

Program:

1) Zahájení

2) Plán činnosti na rok 2012

3) Příprava rozpočtu na rok 2012

4) Různé

5) Diskuse

6) Usnesení a závěr

František Němeček

starosta obce

  

 

—————

Zpět