15.06.2017 10:04

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná v úterý 28. 6. 2017 od 19:00 hodin v klubovně na hřišti.

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plánu činnosti za 1. pololetí 2017
  3. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2016 se zprávou auditora
  4. Zpráva hospodářky
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět