07.12.2016 10:44

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná ve středu 14. 12. 2016 od 19:00 hodin v klubovně na hřišti.

Program:

  1. Zahájení
  2. Hodnocení roku 2016
  3. Zpráva hospodářky - rozpočtová opatření
  4. Různé
  5. Diskuse
  6. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět