03.06.2016 14:51

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná ve středu 15. 6. 2016 od 19:00 hodin v klubovně na hřišti.

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plánu činnosti za 1. pololetí 2016
  3. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2015 se zprávou auditora
  4. Zpráva hospodářky
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět