10.06.2015 08:17

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná ve středu 24. 6. 2015 od 19:00 hodin ve "Staré škole".

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plánu činnosti za 1. pololetí 2015
  3. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2014 se zprávou auditora
  4. Rozpočtová opatření
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr

—————

Zpět