12.08.2011 14:17

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná 24. 8. 2011 od 19,00 hodin v zasedací místnosti ve " Staré škole "

  • Program:
  • 1) Zahájení
  • 2) Kontrola plánu činnosti leden - srpen 2011
  • 3) Zpráva hospodářky
  • 4) Výběrové řízení " Dětská hřiště "
  • 5) Různé
  • 6) Diskuze
  • 7) Usnesení a závěr

František Němeček

starosta obce

—————

Zpět