06.02.2015 13:03

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná ve středu 18. 2. 2015 od 19:00 hodin ve "Staré škole".

Program:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení plánu činnosti na rok 2015
  3. Zpráva hospodářky
  4. Různé
  5. Diskuse
  6. Usnesení a závěr


František Němeček, starosta obce

—————

Zpět