02.12.2014 11:55

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná ve středu 17. 12. 2014 od 19:00 hodin v klubovně na hřišti.

Program:

  1. Zahájení
  2. Hodnocení plánu činnosti za rok 2014
  3. Zpráva hospodářky
  4. Různé
  5. Diskuse
  6. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět