21.08.2014 14:59

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI ZASTUPITELSTVA

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná ve středu 3. 9. 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti ve "Staré škole".

Program:

  1. Zahájení
  2. Plán činnosti 2014
  3. Výběrová řízení
  4. Rozpočtová opatření
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět