12.06.2014 10:25

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI ZASTUPITELSTVA

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná ve středu 25. 6. 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti ve "Staré škole".

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plánu činnosti za 1. pololetí 2014
  3. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2014 se zprávou auditora
  4. Rozpočtová opatření
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět