10.02.2014 14:30

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI ZASTUPITELSTVA

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná ve středu 26. 2. 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti ve "Staré škole".

Program:

  1. Zahájení
  2. Plán činnosti na rok 2014
  3. Příprava rozpočtu na rok 2014
  4. Různé
  5. Diskuse
  6. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět