25.10.2013 11:21

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná ve středu 6. 11. 2013 od 19:00 hodin v zasedací místnosti ve "Staré škole".

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plánu činnosti
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2012
  4. Zpráva hospodářky
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět