13.06.2013 13:09

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitestva obce Zdětín se koná v úterý dne 25. 6. 2013 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ve "Staré škole".

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plánu činnosti za první pololetí 2013
  3. Schválení závěrečného účtu 2012
  4. Rozpočtová opatření
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět