13.08.2013 12:12

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná ve středu dne 28. 8. 2013 od 19:00 hodin v zasedací místnosti ve "Staré škole".

Program:

  1. Zahájení
  2. Plán činnosti 2013
  3. Projednání nájemní smlouvy - hospoda na hřišti
  4. Rozpočtová opatření
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce

—————

Zpět