07.06.2010 19:55

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva

V tomto roce již třetí veřejná schůze zastupitelstva se koná ve středu 23.6.2010 od 19:00 v zasedací místnosti ve "Staré škole".

Program:

  • zahájení
  • kontrola plánu činnosti
  • schválení závěrečného účtu za rok 2009
  • prodej pozemku
  • různé
  • diskuse
  • usnesení a závěr

—————

Zpět