14.08.2010 18:12

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva

Zveme Vás na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Zdětín, která se koná v pondělí 16.8.2010 od 19:00 v zasedací místnosti ve Staré škole.

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plánu činnosti
  3. Hospodaření obce k 30.6.2010, rozpočtová opatření
  4. Výběrové řízení na výstavbu komunikace Ke hřišti
  5. Prodej pozemků v teletníku
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Usnesení a závěř

—————

Zpět