09.10.2017 08:05

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná ve středu 11. 10. 2017 od 19:00 hodin v klubovně na hřišti.

Program:

  1. Zahájení
  2. Plán činnosti 2017
  3. Rozpočtová opatření a zpráva hospodářky
  4. Různé
  5. Diskuse
  6. Usnesení a závěr

František Němeček, starosta obce


—————

Zpět