10.10.2011 15:08

Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva

Veřejná schůze zastupitelstva se koná 19. 10. 2011 od 19,00 hod. v zasedací místnosti ve " Staré škole ".

  •  Program:
  • 1) Zahájení
  • 2) Kontrola plánu činnosti - 2011
  • 3) Zpráva hospodářky - rozpočtové opatření
  • 4) Různé
  • 5) Diskuze
  • 6) Usnesení a závěr

František Němeček

starosta obce

—————

Zpět