17.06.2011 13:21

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce

Veřejná schůze Zastupitelstva obce Zdětín se koná 29. 6. 2011 od 19,00 hodin v zasedací místnosti ve " Staré škole "

Program :

  1. Zahájení
  2. Kontrola plánu činnosti 1. pololetí 2011 
  3. Schválení závěrečného účtu 2010 
  4. Projednání dotace z FROM 
  5. Různé 
  6. Diskuze 
  7. Usnesení a závěr

František Němeček

starosta obce

—————

Zpět