30.11.2010 14:35

Pozvánka na předvánoční schůzi zastupitelstva

Druhá veřejná schůze nového zastupitelstva se uskuteční v pondělí 13.12.2010 od 19:00 v zasedací místnosti ve "Staré škole"

Program:

  • Zahájení
  • Plnění plánu činnosti za rok 2010
  • Změna rozpočtu a rozpočtová opatření
  • Rozpočtové provizorium na rok 2011 a rozpočtový výhled
  • Různé
  • Diskuse
  • Usnesení a závěr

—————

Zpět