09.12.2009 18:19

Pozvánka na předvánoční schůzi zastupitelstva

Zveme Vás na poslední veřejnou schůzi zastupitelstva obce Zdětín tohoto roku, jež se uskuteční ve středu 16.12.2009 od 19:00 v zasedací místnosti ve Staré škole.

Program:

  • Zahájení
  • Zhodnocení plánu činnosti za rok 2009
  • Změna rozpočtu a rozpočtové opratření 2009
  • Rozpočtové provizorium 2010 a rozpočtový výhled
  • Různé
  • Diskuse
  • Usnesení a závěr

Na účast se těší

Vaše zastupitelstvo

—————

Zpět