06.01.2015 13:28

Poplatky za TKO a psy

Oznamujeme občanům, že vybíráme poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky za psy. Ceny zůstávají stejné jako v roce 2014 tzn. 600,- Kč osoba, 600,- Kč rekreační objekt a 60,- Kč pes. Poplatek za komunální odpad je splatný ve dvou stejných splátkách - 1. splátka nejpozději do 30. 4. 2015 a 2. splátka nejpozději do 31. 10. 2015. Poplatek za komunální odpad je možné zaplatit jednorázově do 30. 4. 2015.

—————

Zpět